Låt inte ditt IT-system stå ivägen för din affärsutveckling

Affärssystem och hemsidor i molnet

System Emprice är en tjänst i molnet för informationshantering. Du kan spara och ändra information på ett strukturerat sätt. Du kan göra automatiska bearbetningar och beräkningar på data. System Emprice är mycket anpassningsbart och du kan själv bestämma hur informationen ska struktureras hur den ska presenteras. I och med att informationen finns på webben, så har du alltid tillgång till den.

Emprice Business är ett affärssystem som har byggts helt med hjälp av System Emprice. Emprice Busines är ett komplett ekonomisystem som innehåller alla viktiga delar: bokföring och budget, fakturaprogram, order- och lagerhantering, inköps- och produktionsplanering. Alla delar av affärssystemet är in integrerade med varandra och du kan själv välja vilka delar du vill använda. Det lilla företaget kanske bara använder bokföring och faktura, men det lite större företaget använder flera delar.

Emprice Web används för att skapa hemsidor. Du får hjälp att skapa den grundläggande strukturen och layouten för hemsidan, sedan kan du själv skapa och redigera de sidor och det innehåll du vill ha. Emprice Web är helt integrerat med System Emprice, vilket gör att alla verktyg och tillbehör som finns i System Emprice också finns på tillgängliga för Emprice Web.

Specialprogram och appar löser enkla, eller mer komplicerade, uppgifter i vår vardag. I System Emprice kan man bygga webappar som fungerar både i mobilen och på vanlig dator. Exempel på enkla appar är tidrapportering, bokning av tvättstuga, eller annan genensamma resurser. Som exempel har System Empirce använts i byggandet av programvara för hantering av bowlingpoäng och statisttik.


Emprice AB
Kållandsö
45033 Lidköping

Telefon: 031-360 82 82
Mail: info@emprice.se